Privacy Beleid - VAKSCHILDERS VELUWEZOOM Telefoon 06 57 849 196

Ga naar de inhoud
Privacy en cookies..
Vakschilders Dieren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij leggen hieronder uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen!

Privacyverklaring (AVG)
Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met derden. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij;

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist
  • Uw gegevens niet doorgeven aan derden partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
  • Uw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de overeenkomst en diensten die u afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken;

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Functie
  • Geslacht
  • NAW-gegevens
  • IBAN
  • Informatie die u zelf invult in een open veld in het contactformulier of via email

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt);
 
  • Het afhandelen van u betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Vakschilders Dieren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cookies
Vakschilders Dieren kan functionele, analytische en tracking cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@vakschilders.pro. Ter identificatie kunnen wij u vragen om u te identificeren met enkele vragen. Wanneer u inzage wilt in een geplaatste cookie dan dient u deze in uw browser op te zoeken en deze aan ons door te mailen.

Wijzigingen in deze verklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Vragen? Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons op willen nemen dan kan dat via info@vakschilders.pro.
.
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van onze website worden door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving stellen. De volledige verklaring vindt u in het hoofdmenu.
Kamer van Koophandel 099123456
Terug naar de inhoud